Dnia 24 czerwca 2011 r. rozpoczął działalność skansen Karpacka Troja w Trzcinicy k. Jasła. Powstanie skansenu związane jest z odkryciem w Trzcinicy jednej z najstarszych i najpotężniejszych w Polsce osad obronnych z początków epoki brązu oraz monumentalnego grodziska wczesnośredniowiecznego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie skansenu.