Nakładem Wydawnictwa Naukowego Semper ukazała się książka Filozofia i literatura pod red. Anny Głąb (Warszawa 2011, ss. 338).

Filozofia i literatura
Filozofia i literatura

Wśród rozpraw znalazły się m.in.:

  • Jacek Wojtysiak, Samuel. Pierwsza Księga Samuela jako fenomenologia religijnego sposobu życia
  • Jacek Jaśtal, Biograf jako etyk. O pożytkach z lektury Plutarcha
  • Roman Majeran, Dante: filozofia jako donna gentile

Więcej informacji: strona wydawnictwa