Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Thomasa O. Lambdina pt. Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (Lublin 2011, ss. 574).

Thomas O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
Thomas O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego

Z noty wydawniczej:
Gramatyka prof. Thomasa O. Lambdina uważana jest za jeden z najlepszych podręczników języka hebrajskiego biblijnego. Częste stosowanie przez Lambdina transliteracji tekstu oraz form gramatycznych nie tylko ułatwia naukę, lecz również ukazuje problematykę gramatyczną w sposób, który nie zawsze jest możliwy przy wyłącznym używaniu w dydaktyce alfabetu języka starożytnego. Problematyka językoznawcza podzielona jest na krótkie jednostki, które skupiają się na jednym zagadnieniu. Każda lekcja zawiera słowniczek, w którym kolejność wprowadzania słówek zależy od częstotliwości ich występowania w tekście biblijnym. Osobną kategorię w słowniczkach stanowią wyrażenia idiomatyczne. Szczególną zaletą tego podręcznika jest duża liczba ćwiczeń opartych na tekstach biblijnych oraz szybkie wprowadzanie w ćwiczeniach uproszczonych tekstów biblijnych.
Więcej informacji: strona wydawnictwa