Nakładem wydawnictwa TRIO w koedycji z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej oraz Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ukazała się książka Płock wczesnośredniowieczny pod red. Andrzeja Gołembnika (Warszawa 2011, ss. 444).

Płock wczesnośredniowieczny
Płock wczesnośredniowieczny

Z noty wydawniczej:
Płock wczesnośredniowieczny jest pracą zbiorową. Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli próbę podsumowania i krytycznej oceny dotychczasowych ustaleń dotyczących genezy i rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego Płocka. Istniała pilna potrzeba uporządkowania wiedzy o pierwszych wiekach historii miasta i włączenia jej do głównego nurtu dyskusji o początkach państwa polskiego. Treść książki oparta jest głównie na wynikach prac prowadzonych w ostatniej dekadzie XX wieku. Główny kierunek analizy skierowany został na ocenę zjawisk przestrzennych i pozostałości najstarszej architektury. Ustalono fazy rozwoju płockiej aglomeracji w jej najwcześniejszych dziejach aż do wytyczenia miasta lokacyjnego.
Spis treści:
[gview file=”http://www.wydawnictwotrio.pl/Spis_tres010ci/plock_spis_tresci.PDF”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa