Nakładem wydawnictwa DiG ukazała się książka Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu pod red. Tadeusza Grabarczyka i Tadeusza Nowaka (Warszawa 2011, ss. 315).

Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu
Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu

Z noty wydawniczej:
Książka zawiera zredagowane wersje referatów wygłoszonych w ramach III Kongresu Mediewistów Polskich, który odbył się w Łodzi we wrześniu 2008 roku. Obradom przyświecało hasło „Polska i Europa w średniowieczu – przemiany strukturalne”, które zyskało swoje dookreślenia w kolejnych wystąpieniach. W publikacji uwzględnione zostały referaty z wszystkich czterech kongresowych bloków tematycznych: „Jak i kiedy Europa i Polska stały się chrześcijańskie? Od konwersji we wczesnym średniowieczu do chrystianizacji w średniowieczu pełnym i w czasach nowożytnych”, „Duchowieństwo a wierni”, „Rozmaitości »archeologiczno-historyczno-literackie…«” oraz „Mechanizmy przemian, normy i wzorce kulturowe”. Teksty podzielone zostały na dwie grupy, poświęcone odpowiednio przemianom społecznym i religijnym.
Więcej informacji: strona wydawnictwa