W dniach 7-9 czerwca odbywać się będzie w Gnieźnie międzynarodowa konferencja naukowa pt. Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty stanowiąca II. spotkanie w ramach Colloquia mediaevalia Gnesnensia.
Program konferencji:
7 czerwca 2011 roku
14.30 – otwarcie konferencji
15.00 – przerwa
15.30 – prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (Warszawa), Idea władzy królewskiej
16.15 – prof. dr hab. Zbigniew Dalewski, (Warszawa), Dlaczego Bolesław Chrobry chciał koronować się na króla?
17.00 – dr Grzegorz Pac (Warszawa), Koronacje władczyń we wcześniejszym średniowieczu
17.45 – prof. dr hab. Marek Cetwiński (Częstochowa–Wrocław), Gnieźnieńskie koronacje w przekazach rocznikarskich
19.00 – zakończenie pierwszego dnia obrad
8 czerwca 2011 roku
9.00 – dr hab. Andrzej Pleszczyński (Lublin), Powołanie i koronacja króla niemieckiego (10–13 wiek): miejsca, ryt, insygnia
9.45 – mgr Karolina Buschmeier (Bielefeld), Krönen und Sterben – Zu den (Dis)kontinuitäten ottonischer Königsherrschaft
10.30 – dr Giovanni Izabella (Bolonia), Models of kingship by Otto I to Henry II: the legitimation of power in ordines coronationis and in the narrative sources of the Ottonian context
11.15 – przerwa
11.45 – prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (Poznań), Pierwsze polskie koronacje
12.30 – Dr. habil. Dániel Bagi (Pécs), Problematyka wysłania korony dla Polski w legendzie świętego Stefana pióra biskupa Hartwika
13.15 – dr Krzysztof Skwierzyński (Warszawa), „O, majestacie królewskiej władzy!” – koronacja Bolesława II Szczodrego
14.00 – przerwa
15.00 – dr Marzena Matla (Poznań), Czy Bolesław Śmiały uświetnił swoją koronację fundacją złotego kodeksu?
15.45 – doc. PhDr. Vratislav Vaníček (Praga), Polský královský titul Vratislava II
16.30 – dr Marcin Pauk (Warszawa), Dwie koronacje i kilka pogrzebów. Piastowie i ich katedry do połowy XII wieku
17.15 – przerwa
17.45 – dr hab. Edward Skibiński (Poznań), Gnieźnieńskie koronacje w źródłach wczesnego średniowiecza
18.30 – dr Piotr Węcowski (Warszawa), Obraz koronacji gnieźnieńskich w tradycji późnego średniowiecza
19.30 – zakończenie drugiego dnia obrad
9 czerwca 2011 roku
8.30 – prof. dr hab. Antoni Barciak (Katowice), Czeskie koronacje drugiej połowy XIII wieku
9.15 – prof. dr hab. Bronisław Nowacki (Poznań), Koronacja Przemysła II
10.00 – dr Robert Antonín (Opava), Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století
10.45 – przerwa
11.15 – prof. dr hab. Jarosław Nikodem (Poznań), Z Gniezna do Krakowa… Motywy zmiany miejsca polskich koronacji
12.00 – Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Praha), Korunovace Karla IV. v říši a v Čechách
12.45 – Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Praha), Soupeření Jagellonců o českou královskou korunu na pozadí středoevropské politiky v druhé třetině 15. Století
13.30 – zakończenie konferencji

Miejsce obrad: Kolegium Europejskie UAM, Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7
Komitet organizacyjny:
Prof. UAM dr hab. Józef Dobosz – Pracownia Bohemistyczna Instytutu Historii UAM
Dr Leszek Wetesko – Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Dr Marzena Matla – Pracownia Bohemistyczna Instytutu Historii UAM
Dr Hanna Krzyżostaniak – Pracownia Bohemistyczna Instytutu Historii UAM
Finansowanie konferencji i publikacji pokonferencyjnej w ramach projektu Miasta Gniezna, realizowanego z w oparciu o finanse unijne przez Urząd Miejski w Gnieźnie, zatytułowanego: Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski