Zakład Historii Starożytnej IH UW zaprasza na wykład prof. François Lissarrague (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu) pt. Body and armour: the heroic warrior in Attic vase painting, który odbędzie się we czwartek, 2 czerwca o godz. 16:45 w sali im. prof. Aleksandra Gieysztora w Instytucie Historycznym UW (s. 125, 2 piętro, wejście „A” budynku IH).