W ramach cyklu Uniwersytetu Gdańskiego pt. Mit i mitologie w starożytności 25 maja 2011 r. Tomasz Mojsik (Uniwersytet w Białymstoku) wygłosi referat pt. Między tradycją a innowacją czyli z podręcznika małego mitografa.
Seminaria odbywają się w siedzibie Instytutu Archeologii UG przy ul. Bielańskiej 5 w sali nr 29 o godz. 18.