Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana CERANEUM, Katedra Historii Bizancjum UŁ, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty doc. dr. Iwelina Iwanowa z Uniwersytetu im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) pt. Tsar Samuel against Emperor Basil II. Why Did Bulgaria Lose the Battle with the Byzantine Empire at the Beginning of the 11th Century?, który odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r., o godzinie 10.00, w gmachu Instytutu Historii UŁ, przy ul. Kamińskiego 27a (sala obrad Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego).