W czwartek 19 maja 2011 roku w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. Między papieżem a wielkim chanem, czyli o franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej. Tegorocznym tematem konferencji odbywającej się w cyklu Terytoria jest obecność franciszkanów na historycznych ziemiach Imperium Mongolskiego. Wydarzeniem wyjściowym jest wyprawa do wielkiego chana w XIII wieku, w której brał udział polski franciszkanin, Benedykt Polak. Przedmiotem refleksji jest również aktualna obecność franciszkanów w Azji środkowo-wschodniej. W części źródłowej zostaną zaprezentowane dokumenty związane z misją franciszkanów do wielkiego chana w latach 1245-47 autorstwa Jana Carpiniego i Benedykta Polaka oraz dzieło Wilhelma z Rubruk, będące owocem wyprawy w latach 1253-55.
Sesja dotycząca wydarzeń ukaże pierwszą wyprawę na Wschód, ustanowienie siedziby biskupiej w Pekinie z jej pierwszym biskupem, franciszkaninem, Janem z Montecorvino oraz historię męczenników z terenów Chin. W części omawiającej kontynuacje zaprezentowane zostanie bogactwo kulturowe Azji środkowo-wschodniej oraz aktualne działania franciszkanów i franciszkańskie inspiracje w projektach prodialogowych na historycznych terenach dawnego Imperium Mongolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu i Uzbekistanu.
Zwieńczeniem konferencji o godz. 17.30 będzie projekcja filmu „Benedykt Polak” (80 min.) oraz spotkanie z Jerzym Szkamrukiem, producentem i kierownikiem wyprawy szlakiem franciszkańskich emisariuszy, producentem i kierownikiem wyprawy szlakiem franciszkańskich emisariuszy, w której uczestniczyła również Krystyna Czubówna, występująca w reportażu.
Organizatorami konferencji są: Instytut Studiów Franciszkańskich oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Program konferencji:
9.00 Otwarcie konferencji i powitanie gości
9.10 Wykład otwierający

  • prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (Poznań, UAM), Spotkanie dwóch światów. Imperium Mongolskie i Europa

Sesja I: Źródła
prowadzący: o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap (Kraków, UPJPII)

  • 9.40 dr Franciszek Mróz (Kraków, UP), «Historia Mongolorum» Jana Carpiniego. Okiem geografa
  • 10.00 ks. dr Marcin Godawa (Kraków, UPJPII), Relacja z podróży Benedykta Polaka. Charakterystyka dokumentu
  • 10.20 dr hab. Mikołaj Olszewski, prof. PAN (Warszawa, PAN, UW), Antropologiczne bogactwo «Itinerarium» Wilhelma z Rubruk

10.40 – 11.00 Dyskusja
11.00 – 11.30 Przerwa
Sesja II: Zdarzenia
prowadzący: dr hab. Wojciech Mruk (Kraków, UJ)

  • 11.30 o. dr Adam Mączka OFMConv (Kraków, WSD OFMConv), Franciszkańska wyprawa dyplomatyczna do Mongolii
  • 11.50 ks. dr Wojciech Kluj OMI (Warszawa, UKSW), Jan z Montecorvino i historia stolicy biskupiej w Pekinie
  • 12.10 o. dr Salezy Brzuszek OFM (Kraków, WSD OFM), Franciszkanie pośród 120 męczenników chińskich

12.10 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 12.50 Przerwa
Sesja III: Kontynuacje
prowadzący: o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE (Kraków, UPJPII),

  • 12.50 dr Joanna Grela (Kraków, UJ), Bogactwo kulturowe i religijne Azji środkowo-wschodniej
  • 13.10 o. bp Jerzy Maculewicz OFMConv (Taszkent, Uzbekistan), Franciszkanie na tle sytuacji Kościoła w Azji środkowo-wschodniej
  • 13.30 o. mgr lic. Paweł Blok OFMConv (Astana, Kazachstan), «Duch Asyżu» i spotkania międzykulturowe w stolicy Kazachstanu

13.50 – 14.10 Dyskusja
14.10 Zakończenie
17.30 Projekcja filmu Benedykt Polak (80 min.) oraz spotkanie z Jerzym Szkamrukiem,
producentem i kierownikiem wyprawy szlakiem franciszkańskich emisariuszy, w
której uczestniczyła również Krystyna Czubówna, występująca w reportażu.
Więcej informacji: plakat konferencji