Nakładem Wydawnictwa UŚ ukazała się książka Jacka Surzyna pt. Rozważania nad statusem teologii. Analiza „Prologu z Reportatio Parisiensis” Jana Dunsa Szkota (Katowice 2011, ss. 280).

Jacek Surzyn, Rozważania nad statusem teologii. Analiza „Prologu z Reportatio Parisiensis” Jana Dunsa Szkota
Jacek Surzyn, Rozważania nad statusem teologii. Analiza „Prologu z Reportatio Parisiensis” Jana Dunsa Szkota

Spis treści:

 • Wstęp
  • Datowanie paryskich komentarzy Szkota
  • Znaczenie Reportatio dla rekonstrukcji myśli Szkota
  • Prolog z Reportatio Parisiensis
  • Struktura pracy
 • Rozdział pierwszy: Nauka i jej przedmiot. Teologia jako nauka
  • Możliwości wiedzy o Bogu ujętym w pełni istoty
  • Pojęcie nauki jako takiej
  • Przedmiot nauki
  • Porządek pierwszeństwa właściwego przedmiotu nauki
  • Ontyczny status pierwszego przedmiotu nauki
  • Krytyka species intelligibilis
  • Szkotowa krytyka stanowiska Gotfryda z Fontaines
  • Szkotowa krytyka stanowiska odrzucającego species intelligibilis
 • Rozdział drugi: Poznanie Boga
  • Możliwości poznania Boga przez ludzki intelekt
  • Jak Bóg poznaje samego siebie?
  • Możliwości poznawcze Boga. Analiza stanowiska Gotfryda z Fontaines
  • Wnioski wynikające według Szkota ze stanowiska Gotfryda
  • Stanowisko Szkota. Krytyka koncepcji Gotfryda
  • Ustanowienie Osób Boskich według Szkota
  • Charakter relacji intelekt — istota w Bogu
  • Wnioski Szkota o możliwości poznania Boga
 • Rozdział trzeci: Nauka o Bogu. Teologia w sobie i teologia dla nas
  • Bóg jako najwyższe Dobro
  • Krytyka Szkota: teologia we właściwym znaczeniu
  • Bóg jako Bóg — pierwszy przedmiot teologii
  • Porządek pojęć w Bogu
  • Porządki: ustanowienia Syna Bożego i tchnienia Ducha Świętego
  • Związki między doskonałościami porządków osobowych
  • Pogląd Szkota w kwestii sposobów poznania Boga
 • Rozdział czwarty: Teologia jako wiedza dostępna człowiekowi pro statu isto
  • Zdolność poznania Boga jako Boga przez intelekt człowieka pro statu isto
  • Stanowisko Tomasza z Akwinu
  • Pogląd Henryka z Gandawy
  • Argumenty Gotfryda z Fontaines przeciwko stanowisku Henryka
  • Stanowisko Szkota. Krytyka poglądu Gotfryda z Fontaines
  • Zarzuty Szkota wobec poglądu Henryka z Gandawy
  • Teologia dla nas (theologia pro nobis) według Szkota
  • Wnioski Szkota warunkujące istnienie wiedzy o Bogu dostępnej człowiekowi pro statu isto
 • Rozdział piąty: Poznanie naturalne i poznanie ponadnaturalne w odniesieniu do Boga
  • Bóg jako przedmiot metafizyki
  • Metafizyka i jej pierwszy przedmiot
  • Szkotowe ujęcie metafizyki w kontekście wiedzy o Bogu
 • Rozdział szósty: Jedność i autonomia teologii
  • Autonomia teologii: relacja teologii do metafizyki
  • Jedność teologii
  • Dwa typy teologii
 • Zakończenie
 • Bilbliografia
 • Indeks osobowy

Więcej informacji: strona wydawnictwa