Niedawno ukazał się pierwszy tom czasopisma Studia Europaea Gnesnensia (1-2/2010), wydawanego przez Instytut Kultury Europejskiej UAM. W numerze tym znajduje się szereg prac z zakresu starożytności i średniowiecza:

  • Elżbieta Wesołowska, Artysta na obrzeżach świata, czyli wszyscy jesteśmy Odyseuszami. Kilka refleksji ogólnych w nawiązaniu do Cycerona, Owidiusza i Seneki.
  • Monika Owsianna, „To Wariusz, świetny zwycięzco opisze twe czyny” (Hor. P. I 6,1). Kilka rozważań na temat stosunków między Horacym a Oktawianem Augustem do roku 17 przed Chr.
  • Karolina Kulpa, Kleopatra VII we współczesnej kulturze popularnej: przekaz źródeł czy postrzegania Egiptu?
  • Maciej Maciejowski, Bunt w Sucro 206 r. p.n.e. – czyli społeczne koszty budowy imperium.
  • Paulina Lampkowska, Truciciele na dworze cesarskim! O przypadkach otruć za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej.
  • Zofia Kaczmarek, Strój kapłana w starożytnym Rzymie w czasach Oktawiana Augusta.
  • Leszek Mrozewicz, Miasta rzymskie nad dolnym Dunajem w okresie przełomu (III-IV w.) ze szczególnym uwzględnieniem miasta Novae.
  • Piotr Bering, Średniowieczne „małe ojczyzny” czy centra świata?
  • Adriana Ciesielska, Starożytne centra i peryferia europejskie w perspektywie współczesnych teorii społecznych.
  • Krzysztof Królczyk, Weterani legionów rzymskich w prowincjach bałkańskich Imperium Romanum (rec. książki S. Ferjančić)