Redakcja czasopisma Linguistica Copernicana uprzejmie informuje, że jest w trakcie zbierania materiałów do piątego numeru. Zapraszamy na nasze łamy wszystkich językoznawców. Prosimy o przesyłanie tekstów do 30 maja 2011 r. Zasady przygotowania tekstu do druku są dostępne na stronie czasopisma.

loading