Nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się książka Marii Starnawskiej pt. Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu (Warszawa 2011, ss. 416, wyd. II niezmienione).

Maria Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu
Maria Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu

Z noty wydawniczej:
Sprowadzenie na ziemie polskie z Lewantu rycerskich zakonów joannitow i templariuszy oraz kanoników Bożego Grobu było jednym z przejawów udziału Polaków w ruchu krucjat w Ziemi Świętej. Zaprezentowane w książce w sposób syntetyczny losy tych zakonów i wspólnot im pokrewnych, m. in. braci dobrzyńskich i pochodzących z Hiszpanii kalatrawensów pokazują, jak zakony te przystosowały się do sytuacji na obszarze odległym od Ziemi Świętej i na ile bracia zakonni pozostali krzyżowcami, a na ile podejmowali inne zadania, wrastając w środowisko mieszkańców Wielkopolski, Pomorza czy Śląska.
Więcej informacji: strona wydawnictwa