W dniach 19-20 maja na Uniwersytecie Gdańskim obędzie się Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka pt. Zwierzęta w magii i religii na przestrzeni wieków. Konferencja skierowana jest do adeptów nauki, tj. studentów i doktorantów reprezentujących rożne kierunki studiów. Proponowane zagadnienia tematyczne:

  • symbolika zwierząt i jej ewolucja
  • zwierzęta święte i przeklęte
  • rola zwierząt
  • sposób przedstawiania zagadnień związanych ze zwierzętami w literaturze i sztuce
  • recepcja symboliki zwierząt
  • etyka praktyk magicznych i religijnych z udziałem zwierząt
  • sposoby pozyskiwania zwierząt
  • ewolucja praktyk magicznych i religijnych a zwierzęta

Abstrakty (maksymalnie 200 słów) przesyłać należy do 1 maja 2011 roku na adres mailowy: knrkonf@gmail.com. Prosimy również o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Udział w konferencji, zarówno z referatem, jak i bez, jest bezpłatny. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego. Służymy pomocą w znalezieniu noclegów.

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Nosce Te Ipsum
  • Koło Naukowe Religioznawców

Więcej informacji: strona konferencji