Nakładem wydawnictwa INFORTeditions ukazała się książka Mariana Małeckiego pt. Rogi Hittinu 1187. Z dziejów obecności krzyżowców w Lewancie. Polityka – wojna – prawo – obyczaje (Zabrze 2010, ss. 236).

Marian Małecki, Rogi Hittinu 1187. Z dziejów obecności  krzyżowców w Lewancie. Polityka – wojna – prawo – obyczaje
Marian Małecki, Rogi Hittinu 1187. Z dziejów obecności krzyżowców w Lewancie. Polityka – wojna – prawo – obyczaje

Z noty wydawniczej:
Prezentowana książka to dokumentacja działalności krzyżowców w pierwszym etapie ich funkcjonowania w Ziemi Świętej. Autor ukazuje na szerokim tle przyczyny, które doprowadziły krzyżowców do największej ich klęski w dziejach, nie stroniąc od anegdot i ciekawostek. Dokonuje też własnej analizy wypraw krzyżowych, idąc niejako pod prąd poprawności politycznej z jaką dziś ukazuje się ten problem.
W niezwykle szczegółowy sposób przedstawiona została sama bitwa na Rogach Hittinu, a autor – uczestnik wyprawy „Szlakiem krucjat w Ziemi Świętej” (2009) zna zarówno pole bitwy, jak i wiele miejsc związanych z obecnością krzyżowców z autopsji.
Ukazuje też wkład cywilizacyjny krzyżowców w rozwój tej części świata – problem do niedawna marginalizowany i przemilczany. Osobne miejsce poświęca zakonom rycerskim, rysuje też psychologiczne postawy głównych bohaterów zmagań w Outremer.

Spis treści:
Wstęp
I Od synodu w Clermont do drugiej krucjaty
II Szczęśliwe lata królestwa – sława,
która przeminie (1149–1174)
III Szaleństwa Renalda de Châtillon
IV Źródła Cresson (1187)
V Rogi Hittinu
VI Ku trzeciej krucjacie
VII Na marginesie wypraw krzyżowych.
Spojrzenie na krucjaty w świetle nowszych badań
VIII Aspekty prawne
Zakończenie
Aneksy
Bibliografia
Spis map i schematów
Indeks osób
Więcej informacji: strona wydawnictwa