Koło Starożytnicze Studentów KUL, Koło Starożytnicze przy MISH UW, Koło Naukowe Klasyków UAM, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ, Studenckie Koło Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego „Oikumene” UWr mają zaszczyt zaprosić do udziału w VII Studenckiej Konferencji Starożytniczej, która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2011 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów zainteresowanych starożytnością – historią, literaturą, filozofią, sztuką i różnego rodzaju nawiązaniami do antyku w epokach późniejszych. Podobnie jak przy poprzednich studenckich konferencjach starożytniczych w Warszawie, Toruniu, Katowicach i Wrocławiu, Krakowie stawiamy sobie za cel stworzenie platformy dla wymiany rezultatów badawczych, dyskusji i integracji środowiska młodych badaczy starożytności. Tym razem chcemy zająć się tematyką prawdy i kłamstwa w starożytności.

Proponujemy dyskusję nad następującymi obszarami: współczesna metodologia dochodzenia do prawdy historycznej, stosunek do prawdy historyków starożytnych, prawda w filozofii starożytnej , literatura realistyczna i literatura fantastyczna, mimesis w sztuce starożytnej, stosunek starożytnych do kłamstwa i kłamców, rola konwencji w społeczeństwie, plotka w starożytności, manipulacja informacją jako sposób na sprawowanie władzy w starożytności, kłamstwo w relacjach międzyludzkich w starożytności, słynne fałszerstwa i afery w starożytności, rekonstruowanie starożytności – wpadki i celowe oszustwa.

Lista ta nie wyczerpuje całej możliwej problematyki, której mogą dotyczyć referaty zgłaszane na konferencję, służy jedynie zasadniczemu ukierunkowaniu tematycznemu. Kadr geograficzno-chronologiczny obejmuje pierwsze kultury prehistoryczne, starożytny Bliski Wschód, starożytność klasyczną i późny antyk (po VII w. n.e.), społeczności europejskiego Barbaricum, starożytne kultury Dalekiego Wschodu (do VIII w.) oraz kultury prekolumbijskie.

Na abstrakty referatów, prezentujących wyniki autorskich badań, wraz z załączoną bibliografią oczekujemy do 15 IV 2011 r. pod adresem: sksvii@wp.pl. Maksymalny czas wystąpienia to 20 minut. Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Opłata konferencyjna pobierana od uczestników wynosić będzie 40 zł. Wpłaty prosimy kierować do dnia 1 maja 2011 na numer konta podany na stronie konferencji.

Wzór formularza abstraktu oraz wszystkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej konferencji.