Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazał się 3 tom Society and religions. Studies in Greek and Roman history pod redakcją Danuty Musiał (Toruń 2010, ss. 88).

Society and religions. Studies in Greek and Roman history, vol. 3
Society and religions. Studies in Greek and Roman history, vol. 3

Spis treści:

  • Andrzej Gillmeister, Sibyl in Republican Rome – literary construction or ritual reality?
  • Hanna Appel, Sulla crudelis
  • Przemysław Wojciechowski, Hercules domus Ulpiorum
  • Karol Kłodziński, Marcus Aurelius Cleander – praefectus praetorio or a pugione of the Emperor Commodus?
  • Rafał Kosiński, The 316th Olympiad as presented in the Chronicon Paschale

Więcej informacji: strona wydawnictwa