9 maja 2011 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 11 odbędzie się konferencja naukowa poświęcona historii starożytnej pt. Sławne postacie, wielkie zwycięstwa i spektakularne niepowodzenia w czasach antycznych.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz poglądów między pracownikami naukowymi, doktorantami, absolwentami oraz studentami zainteresowanymi dziejami antycznymi. Organizatorzy planują opublikowanie referatów wygłoszonych w czasie konferencji. Konferencja ma charakter regionalny.
Tematy referatów, dane prelegentów (imię, nazwisko, stopień naukowy, email i numer telefonu) należy przesyłać na adres pro.antiquitatis.propagatione@gmail.com do 10 kwietnia 2011 roku. Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Jednakże ilość miejsc jest ograniczona. Wszelkie pytania prosimy kierować na powyższy adres.
Organizatorzy:
– Stowarzyszenie Promocji i Upowszechniania Wiedzy o Starożytności „Pro Antiquitatis Propagatione”
– Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa Śląsk Świat Najmniejszy
– Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego
– Muzeum w Rybniku
Do pobrania: plakat konferencji