Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na spotkania z cyklu „Laboratorium Filologii Klasycznej”. Najbliższe spotkanie, podczas którego dr hab. Włodzimierz Olszaniec wygłosi wykład pt. Między rękopisem a drukiem, czyli o ułatwianiu lektury tekstów starożytnych, odbędzie się 25 marca 2011 r. o godz. 17.00. Harmonogram spotkań w bieżącym roku akademickim znajduje się na stronie IFK UW.