Nakładem Wydawnictwa UMK ukazał się nr 4/2010 czasopisma Ruch Filozoficzny. Kwartalnik (Toruń 2010, ss. 232). Wśród zamieszczonych w czasopismie rozpraw m.in. artykuł Martyny Koszkało pt. Źródła normatywności według Jana Dunsa Szkota. Więcej informacji: strona wydawnictwa

Share this...