Nakładem Wydawnictwa Naukowego Semper ukazał się poświęcony średniowieczu tom 4/2010 Kwartalnika Historycznego (tom 116, ss. 168).

Kwartalnik Historyczny 4/2010
Kwartalnik Historyczny 4/2010

Spis treści:

 • Henryk Samsonowicz, Miasta w społecznej przestrzeni średniowiecza
 • Michał Tomaszek, Kataklizmy i niezwykłości w Rocznikach kwedlinburskich: prodigia i res memoriae dignae
 • Tomasz Michał Gronowski OSB, Wierność tradycji — Cluny w kontekście polemiki z cystersami w XII w.
 • Tomasz Gałuszka OP, Kara więzienia w późnośredniowiecznej polityce penitencjarnej dominikanów polskich

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — PROPOZYCJE

 • Maciej Maciejowski, Odpowiedź na recenzję Andrzeja Marca

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Szymon Wieczorek, „OMNIBUS OMNIA FACTUS SUM”. Na marginesie książki Tomasza Jasińskiego O pochodzeniu Galla Anonima
 • S. Dick, Der Mythos vom „germanischen” Königtum: Studien zur Herrschaftsorganisation bei den germanischsprachigen Barbaren bis zum Beginn der Völkerwanderungszeit — Robert Kasperski
 • G. Macy, The Hidden History of Women’s Ordination. Female Clergy in the Medieval West — Grzegorz Pac
 • P. Urbańczyk, Trudne początki Polski — Władysław Duczko
 • M. Schrör, Metropolitangewalt und papstgeschichtliche Wende — Przemysław Nowak
 • L. Wetesko, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku — Tomasz Ginter
 • D. Bagi, Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima — Jarosław Wenta
 • M. Biniaś–Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy — książę Mazowsza i princeps — Agnieszka Teterycz–Puzio
 • A. Teterycz–Puzio, Henryk Sandomierski (1126/1133–18 X 1166) — Józef Dobosz
 • R. Simiński, Od „solitudo” do „terra culta”. Przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku — Grzegorz Myśliwski
 • A. Bues, Die Apologien Herzog Albrechts — Danuta Bogdan

IN MEMORIAM

 • Juliusz Bardach (3 XI 1914–26 I 2010) — Andrzej B. Zakrzewski
 • Józef Jasnowski (12 III 1906 –9 X 2009) — Edward Mierzwa
 • Janusz Kurtyka (13 VIII 1960 –10 IV 2010) — Tomasz Jurek
 • Walter Leitsch (26 III 1926 –22 II 2010) — Edward Opaliński

KOMUNIKATY

 • Zawiadomienie — Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta

Więcej informacji: strona wydawnictwa