Katedra Filologii Greckiej i Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na organizowaną w dniach 05–08 października 2011 roku konferencję naukową poświęconą zagadnieniom religii orfickiej pt. Kolokwia orfickie III w Nieborowie.

Jest to już trzecie takie spotkanie organizowane przez nasz Instytut. Zorganizowanie tego sympozjum jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tematyką orficką wraz z jej różnymi aspektami i przejawami w wielu dziedzinach życia Starożytnych, szczególnie w świetle najnowszych odkryć papirologicznych. Naszą intencją jest umożliwienie spotkania oraz dyskusji nad tym niezwykle interesującym zagadnieniem. Dlatego mile widziane będą wystąpienia dotyczące wszelkich aspektów orfizmu. Przewidujemy również oddzielny blok poświęcony papirusowi z Derweni.
Poprzednie, zorganizowane w październiku 2009 i 2010 r. konferencje połączyły badania naukowe filologów klasycznych, historyków, pedagogów, socjologów, biblistów, filologów polskich, ukazując, jak szerokim i
wielopłaszczyznowym zagadnieniem jest orfizm. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować formułę spotkania także w tym roku.
Opłata konferencyjna wynosi 500 zł, którą należy uiścić do dnia 15 lipca 2011 r. na konto:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Bank PeKaO SA II O/Lublin
59124023821111000039262147z dopiskiem „Konferencja orficka w Nieborowie”
Opłata obejmuje zakwaterowanie na terenie kompleksu pałacowego w Nieborowie oraz pełne wyżywienie.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 15 czerwca 2011 r. do Pani dr Katarzyny Kołakowskiej, Sekretarza Konferencji, na adres kulig@kul.lublin.pl Równocześnie prosimy, aby przygotowane referaty były napisane w formie artykułów gotowych do złożenia do druku i oddane podczas konferencji, dzięki czemu zostaną opublikowane jeszcze w 2011 r.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Kołakowska
Instytut Filologii Klasycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II