Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC ukazała się książka Marcela Pacauta pt. Dzieje Cluny (przeł. Arkadiusz Ziarnicki, Kraków 2010, ss. 652, seria: Źródła monastyczne 54).

Marcel Pacaut, Dzieje Cluny
Marcel Pacaut, Dzieje Cluny

Z przedmowy :

… książka Marcela Pacaut w pełni zachowuje należne sobie miejsce w studiach kluniackich, dla których była wydarzeniem epokowym. Czytelnika uderza w niej finezja analiz autora i jego niezwykła zdolność syntezy; autor dokonuje wręcz cudów swą znajomością i opanowaniem wszystkiego, co dotyczy Kościoła i społeczeństwa XI i XII wieku, żeby odtworzyć pojawienie się, a następnie rozwój Cluny w kontekście poli-tyczno-religijnym epoki. Żywy styl świadczy o swobodzie, z jaką autor potrafił uprzystępniać najbardziej erudycyjne pojęcia. Wrażliwość na niuanse sprawia, że jego subtelna analiza ewolucji Cluny za rządów opata Odylona, a także przeobrażeń, którym podlega społeczeństwo i Kościół i które nadadzą Cluny niebywały autorytet, wyznaczając mu misję znacznie donioślejszą, niż by to wynikało z jego początkowych założeń, pozostaje wzorcem.

Więcej informacji: strona wydawnictwa