Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historii Polski zapraszają na konferencję Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, która odbywać się będzie w dniach 27-29 stycznia 2011 w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31).
Program konferencji
czwartek 27.01.2011
15.00-15.30 – otwarcie konferencji
15.30-17.30 – obrady
1. Zofia Wóycicka (Warszawa) – Pamięć i tożsamość zbiorowa aktualne dyskusje w badaniach nauk społecznych
2. Sławomir Gawlas (Warszawa) – Współczesna humanistyka a pytania o tożsamość średniowiecznych Polaków
3. Grzegorz Pac (Warszawa) – Memoria jako program badawczy i jego pożytki dla badań tożsamości
4. Tomáš Velička (Praha) – Czeskie badania nad pamięcią i symboliczną tożsamością
17.30-18.00, przerwa na kawę
18.00-19.30 – obrady
5. Grzegorz Myśliwski (Warszawa) – Tożsamość kupiectwa wrocławskiego w późnym średniowieczu
6. Ewa Wółkiewicz (Warszawa) – Miasta jako przestrzeń pamięci i tożsamości: przykład nowożytnych miast śląskich
7. Agnieszka Bartoszewicz (Warszawa) – Rola kancelarii miejskiej w budowaniu tożsamości mieszczańskiej w późnośredniowiecznej Polsce.
piątek, 28.01.2011
9.00-11.00 – obrady
8. Roman Michałowski (Warszawa) – Czym się różni poganin od chrześcijanina? Karta z dziejów mentalności średniowiecznej
9. Aneta Pieniądz (Warszawa) – Kobieta w budowaniu tożsamości zbiorowych we wczesnym średniowieczu
10. Krzysztof Skwierczyński (Warszawa) – „Trzecia płeć?”. Tożsamość kleru pełnego średniowiecza
11.00-11.30 – przerwa na kawę
11.30-14.00 – obrady
11. Rita R. Trimonienė (Šiauliai) – Przygotowanie do śmierci – obowiązki dobrego chrześcijanina w świetle testamentów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim w XV – początku XVI wieku
12. Marcin Pauk (Warszawa) – Podstawy tożsamości wspólnoty klasztornej w narracjach fundacyjnych XI-XIII w.
13. Jerzy Kaliszuk (Warszawa) – Książka i księgozbiory cystersów wielkopolskich jako element budowy tożsamości
14. Michał Gronowski OSB (Tyniec) – Święci opaci, mnisi i prymat tradycji w Cluny. Z badań nad wizerunkiem i tożsamością średniowiecznych kluniatów
14.00-15.30 – obiad
15.30-16.30 – obrady
15. Jacek Banaszkiewicz (Warszawa) – Król Lotar w Akwizgranie u schyłku czerwca 978 i w Compiegne na Zielone Świątki 979 roku
16. Zbigniew Dalewski (Warszawa), Tworzenie dynastii
16.30-17.00 – przerwa na kawę
17.00-19.30 – obrady
17. Robert Kasperski (Warszawa-Poznań), Władza Teodoryka Wielkiego. Problem tworzenia wspólnoty
18. Jerzy Pysiak (Warszawa), Rex Francorum i pater patriae. Król, święci i relikwie za panowania pierwszych Kapetyngów
20. Michał Szczepański (Warszawa), Abraham, Dawid i Święta Trójca: wszystkie twarze króla (przykłady ottońskie)
20.00 – uroczysta kolacja
sobota 29.01.2011
9.00-11.00 – obrady
21. Andrzej Pleszczyński (Lublin) – Gall Anonim o relacji Polski i Mnich Sazawski Czech do Niemiec/Cesarstwa Rzymskiego
22. Paweł Derecki (Warszawa) – Termin „Walia” w średniowieczu jako czynnik jednoczący wspólnotę
23. Antoni Grabowski, (Warszawa) – Pierwszy Europejczyk, a jego ojczyzna. Liutprand z Cremony i Królestwo Italii
11.00- 11.30 – przerwa na kawę
11.30-14.00 – obrady
24. Paweł Żmudzki (Warszawa) – Polanie jako nazwa znacząca kulturowo
25. Piotr Węcowski (Warszawa) – Początki Polski w świadomości czasów pierwszych Jagiellonów
26. Marek Janicki (Warszawa) – Ideowe funkcje pamięci grunwaldzkiej w XV-XVI w.
27. Tomasz Jurek (Poznań) – Tożsamość regionalna Wielkopolan w późnym średniowieczu
14.00-15.30 – obiad
15.30 –17.30 – obrady
28. Andrzej Janeczek (Warszawa) – Ruś w Koronie – kształtowanie podstaw tożsamości regionalnej (XIV-XV w.)
29. Adrian Jusupović (Warszawa) – Tożsamość i obcość w Kronice Halicko-Wołyńskiej
30.Dimitrij Karnaukhov (Nowosybirsk) – Idea „trzech Rusi” jako składnik mitu jagiellońskiego w XV XVI wieku.
17.30 – 18.00 – przerwa na kawę
18.00 – dyskusja końcowa i zamknięcie obrad.
Do pobrania: pełny program wraz z opisem konferencji (plik .PDF, ok. 120 KB)