Koło Naukowe Historyków Studentów UJ ma zaszczyt zaprosić na III Krakowskie Spotkania Starożytnicze: Konferencję Naukową Wojna i wojskowość w świecie starożytnym, która odbędzie się w dniach 16-18 marca 2011 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W konferencji mogą uczestniczyć studenci, absolwenci i doktoranci. Zgłoszenia należy nadsyłać do 18 lutego 2011 r. Szczegółówe informacje znajdują się tutaj.