Zakład Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych PAN zaprasza na wykład dr Ewy Wółkiewicz pt. Między stygmatyzacją i protekcją. Biskupi wrocławscy wobec Źydów (XIII-XV w.), który odbędzie się 11 stycznia 2011 r. o godz. 11.00 (Warszawa, al Solidarności 105, s. 202). Harmonogram wykładów w tym semestrze znajduje się na stronie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.