Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Justyny Dąbkowskiej-Kujko pt. Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski (Lublin 2010, ss. 540). 

Justyna Dąbkowska-Kujko, Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski
Justyna Dąbkowska-Kujko, Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Adama Karpińskiego
Książka Justyny Dąbkowskiej-Kujko jest kompetentnie napisaną monografią dawnych przekładów dzieł flamandzkiego pisarza na język polski, monografią pisaną ze słusznym przekonaniem o ich wartości intelektualnej i literackiej oraz o roli, jaką odegrały w dziejach polskiej myśli politycznej i kultury filozoficznej dawnej Polski. Ale jest też czymś więcej. Daje bowiem po raz pierwszy w polskich badaniach literaturoznawczych tak obszerną i wszechstronnie zaprezentowaną sylwetkę Justusa Lipsjusza, pisarza i myśliciela, który odcisnął wyraźne piętno w kulturze europejskiej u schyłku XVI wieku. Rozprawa o przekładach dzieł Lipsjusza otwiera również nowe pola dyskusji, przede wszystkim o roli pism tego autora – powszechnie czytanych również w oryginale – w polskim siedemnastowiecznym piśmiennictwie politycznym, w ówczesnej moralistyce i życiu umysłowym, w twórczości takich pisarzy, jak Szymon Starowolski, Łukasz Opaliński, Andrzej Maksymilian Fredro czy Stanisław Herakliusz Lubomirski. Prowokuje też do nowego spojrzenia na ciągle niedocenianą staropolską prozę, której obraz dzięki książce Justyny Dąbkowskiej-Kujko staje się o wiele bogatszy i bardziej interesujący.
Więcej informacji: strona wydawnictwa