Studenckie Koło Naukowe Miłośników Językuów i Kultury Basenu Morza Śródziemnego „Oikumene” serdecznie zaprasza na studencką i doktorancką konferencję naukową poświęconą Miastom Śródziemnomorza, nie tylko w literaturze i sztuce, ale także widzianym pod kątem urbanistycznym. Konferencja odbędzie się 10 lub 10-11 grudnia 2010 r. w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studenci zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, kierunek studiów, uczelnia) oraz tematu wraz z abstraktem (max. 200 słów) do 25 listopada 2010 r. na adres sknoikumene@gmail.com. Planowana jest późniejsza publikacja referatów.