Zakład Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych PAN zaprasza na wykład mgr Lidii Iwickiej pt. O warunkach średniowiecznego podróżowana w kazaniach Mikołaja z Błonia, który odbędzie się 30 listopada 2010 r. o godz. 11.00 (Warszawa, al Solidarności 105, s. 202). Harmonogram wykładów w tym semestrze znajduje się na stronie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.