Organizowane przez Katedrę Historii Starożytnej KUL, Katedrę Studiów Azjatyckich UAM, Katedrę Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW szóste sympozjum „Starożytny Izrael / Palestyna” odbędzie się w dniach 27-29 września 2011 r. w Lublinie. Tematem sympozjum będzie Życie religijne starożytnego Izraela / Palestyny. Zgłoszenia tytułów referatów należy przesyłać do 17 grudnia 2010 r. na adres munich@kul.pl. Do wygłoszenia referatów zapraszamy także studentów i doktorantów, dla których przewidziana jest osobna sesja.