Wydział I Filologiczny PAU, Komisja Filologii Klasycznej PAU i Wydził Filozoficzny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” zapraszają na sesję Tadeusz Sinko – uczony i dzieło. Wykłady odbędą się 26 listopada 2010 r. w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

PROGRAM

9.30 Wprowadzenie – prof. Julian Maślanka (dyrektor Wydziału I PAU) oraz o. prof. Józef Bremer (dziekan Wydziału Filozoficznego „Ignatianum”)

prof. Kazimierz Korus, Profesor Tadeusz Sinko – wielki hellenista

prof. Józef Korpanty,  Dorobek latynistyczny Tadeusza Sinki

prof. Janusz Gruchała, Polonistyczne prace Tadeusza Sinki

11.30 Przerwa

prof. Stanisław Stabryła, Studia komparatystyczne Tadeusza Sinki

o. prof. Henryk Pietras, ks. prof. Arkadiusz Baron, Tadeusz Sinko jako tłumacz pism Ojców Kościoła

o. dr Stanisław Łucarz, Studia patrologiczne Tadeusza Sinki

dr hab. Joanna Komorowska, dr Anna Kliszcz, Tadeusz Sinko jako krytyk literacki i teatralny