Znany jest już program organizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej UW międzynarodowej konferencji ΜΟΥΣΑ ΠΑΙΖΕΙ. Greek and Latin Technopaegnia, Riddles, Acrostichs, Poetic Puns, Metrical Curiosities, która odbędzie się w dniach 5-7 maja 2011 r. w Warszawie. Program konferencji w pliku pdf można pobrać tutaj. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie IFK UW.