Dyrektor Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU zaprasza na posiedzenie dnia 3 listopada 2010 r. o godz. 16.00, podczas którego zostaną wygłoszone dwa wykłady:

  • Prof. Giuseppe Dalla Torre pt. Metamorfosi della laicità dello Stato 
  • Prof. Marco Jačov pt. Kwestia wschodnia widziana przez przez pryzmat tragedii ormiańskiej

Posiedzenia odbywają się w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.