Nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukazała się książka Borisa Uspienskiego pt. Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej (przeł. Bogusław Żyłko, ss. 352).

Boris Andriejewicz Uspienski, Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej
Boris Andriejewicz Uspienski, Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej

Z przedmowy tłumacza:
Boris Uspienski był tym badaczem w gronie szkoły tartusko-moskiewskiej, który dużo uwagi poświęcał sferze przekonań i praktyk i zachowań religijnych, oglądanych sub specie semioticae. Naturalnym zwieńczeniem jego zainteresowań badawczych jest książka Krzyż i koło, omawiająca główne symbole chrześcijańskie.
Można by powiedzieć, że to studium Uspienskiego przedstawia dzieje liturgii w ujęciu semiotycznym. Łączy ono dociekliwość poznawczą z ogromną erudycją, z osadzeniem badań na niezmiernie bogatym i różnorodnym materiale historycznym.

Więcej informacji (w tym spis treści oraz fragment książki): strona wydawnictwa