W ostatnim numerze Zeszytów Naukowych KUL (1/2010) znajdują się m.in. następujące artykuły:

  • Ks. Wiesław Kraiński: Obywatelstwo Rzymskie Pawła Apostoła
  • Ks. Piotr Roszak: „Rzeczywistość należy do Chrystusa” (Kol 2,17) „Chrystologia trynitarna” Tomasza z Akwinu w kontekście komentarza do Listu do Kolosan
  • Pełny spis treści czasopisma znajduje się na stronie wydawnictwa.