Znany jest już program V Sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna „Cywilizacja miejska starożytnego Izraela”, które odbędzie się w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu w dn. 27-29 września br.
27 września

 • 14.00 Powitanie ojca rektora dra Maksymina Tandka OFM
 • Powitanie organizatorów Sympozjum – dr Maciej Münnich / Prof. Piotr Muchowski

Sesja 1 (14:30-19:00)

 • Dr Stefan Nowicki (Uniwersytet Wrocławski), „Religie kultur miejskich a religie koczowników”
 • Dr Łukasz Niesiołowski-Spanò (Uniwersytet Warszawski), „Miasta Filistei i Szefeli a procesy akulturacji”
 • Mgr Paweł J. Woliński (Sheffield University) , „Pentapolis filistyńskie i jego wpływ na urbanizację Izraela”
 • Prof. Edward Lipiński (Katholike Universitet Leuven), „Miasta lewickie w Zajordanii”
 • Dr Maciej Münnich (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Zmiany w rytuałach żałobnych w Judzie w VIII-VII w. p. Ch.:  kapłani stołeczni kontra kapłani wiejscy”

28 września
Sesja 2 (9:00-10:30)

 • Dr  Andrzej  Mrozek  (Uniwersytetj  Jagielloński),  „<<Omri  zbudował  górę>>  (1Krl  16,24),  czyli  zakładanie  miast  w starożytnym Izraelu”
 • Mgr  Łukasz  Toboła  (Uniwersytet  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu),  „Co  tak  naprawdę  zbudował  król  Achab? Propozycja reinterpretacji świadectw biblijnych o świątyni w Samarii za panowania Omrydów”

Sesja 3 (11:00-14:00)

 • Dr Mateusz Wierciński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Ideoarchetyp miasta i jego egzemplifikacja biblijna”
 • Dr Bogusława Filipowicz (Uniwersytet Warszawski), „Funkcje bramy miejskiej”
 • Dr Przemysław Dec (Uniwersytet Jagielloński), „Zarys toponimiki starożytnego Izraela”
 • Dr  Marek  Baraniak  (Uniwersytet  Warszawski),  „Motyw  miasta  w  Pieśni  nad  Pieśniami  i  jego  tragumiczna interpretacja”

Sesja 4 (15:15-19:00)

 • Ks. Prof. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Symbolika miasta w nauczaniu proroków biblijnego Izraela”
 • Prof. Piotr Briks (Uniwersytet Szczeciński), „Topos Niniwy w Biblii ze szczególnym uwzględnieniem Księgi Jonasza”
 • Dr Mieczysław Tarasiuk (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Teologiczna w Podkowie Leśnej) „Historyczna rekonstrukcja oblężenia Jerozolimy a kanoniczna kompozycja Księgi Jeremiasza”
 • Dr Teresa Stanek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Miasto [ir] w Biblii hebrajskiej – perspektywa teologiczna”
 • Dr  Piotr  Zaremba  (Uniwersytet  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu),  „<<Psalmy  miejskie>>,  czyli  miasta  w duchowości Izraela”

29 września
Sesja 5 (9:00-11:15)

 • Prof. Piotr Muchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Qumran: miasto esseńczyków”
 • Prof. Edward Dąbrowa (Uniwersytet Jagielloński), „Postawa Hasmoneuszy wobec miast”
 • Prof. Adam Łajtar (Uniwersytet Warszawski), „Inskrypcje greckie z Jerozolimy przedchrześcijańskiej”

Sesja 6 (11:45-14:00)

 • Dr Wiesław Więckowski (Uniwersytet Warszawski), „Satelicka willa z okolic Ber Szean”
 • Prof. Jolanta Młynarczyk (Uniwersytet Warszawski), „Hippos (Susita): rozwój i upadek miasta”
 • Dr Mariusz Burdajewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie), „Usytuowanie kościołów w obrębie miast Dekapolis”
 • Pożegnanie

Pełny program do pobrania: plik pdf (80 KB)