Koło Naukowe Doktorantów ‘Epicus Furor” zaprasza do udziału w konferencji naukowej Konfrontacje w języku i literaturze, która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego 21 stycznia 2011 roku.

Sympozjum skierowane jest do doktorantów, pracowników uczelni wyższych, studentów oraz osób, które na co dzień zajmują się i pasjonują językoznawstwem, literaturoznawstwem, a także subdyscyplinami danych dziedzin. Tytułowe konfrontacje mają za zadanie ukazać występowanie określonych zjawisk w literaturze oraz języku, które ścierają się ze sobą, a jednocześnie wzajemnie się przenikają. Często łączenie ze sobą różnorodnych zjawisk, dyscyplin wskazuje na nowe aspekty badań języka i literatury, co w efekcie odzwierciedla współczesne tendencje językowe i literackie i podkreśla ich dynamiczny charakter. Szeroka formuła tematyczna stwarza możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, oraz zaprezentowania aktualnych problemów językowych i literackich na płaszczyźnie konfrontacji z ich subdyscyplinami bądź pozostałymi dyscyplinami. W ramach realizacji powyższych zamierzeń, podczas jednodniowej konferencji odbywać się będą wykłady, a także panele dyskusyjne z wieloma znakomitymi gośćmi.
Zgłoszenia z propozycją tematu i krótkim abstraktem (maksymalnie 2000 znaków), a także wszelkie dodatkowe pytania, prosimy kierować na adres konf.konfrontacje@gmail.com w terminie do 15 listopada 2010 roku.
Więcej informacji na stronie Wydziału Filologicznego UG.