Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się pod redakcją Szymona Olszańca i Przemysława Wojciechowskiego książka pt. Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.) (Toruń 2010, ss. 452).

Społeczeństwo i religia w świecie antycznycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej
Społeczeństwo i religia w świecie antycznycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej

Spis treści:

 • Słowo wstępne
 • Robert Sebastian Wójcikowski, Religia Achemenidów
 • Tomasz Morawiec, Sakralno-militarny aspekt epizemy lakońskiej w okresie wojny archidamijskiej
 • Maria Musielak, Religia w polityce Związku Beockiego w IV w. przed Chr.
 • Lucyna Kostuch, Kobieta wobec sacrum wojny
 • Jacek Sieradzan, Sokrates jako mag u Platona
 • Tomasz Mojsik, Kult muz w świecie antycznym – próba rekonesansu
 • Tomasz Grabowski, Tryphé w ideologii Ptolemeuszy
 • Andrzej Wypustek, Motyw porwania przez bóstwo w greckich epigramach nagrobnych
 • Małgorzta Pawlak, Wierzenia ludów południowej Apulii – pytania i kontrowersje
 • Dorota Dutkiewicz, Eneasz, Sycylia a bogowie
 • Miron Wolny, Świadkowie przysięgi Hannibala (215 p.n.e)
 • Norbert Rogosz, Społeczne i religijne aspekty walk politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem
 • Maciej Milczanowski, Kult boskiego Cezara w polityce propagandowej Oktawiana
 • Katarzyna Balbuza, Aion z Afrodyzjas i koncepcja filozoficzna saeculum aureum Augusta
 • Paweł Sawiński, Śmierć następcy tronu i formy jego pośmiertnego uhonorowania w okresie pryncypatu Augusta i Tyberiusza
 • Agata A. Kluczek, Motywy religijne w mennictwie z Serdiki a problemy społeczności lokalnej i ogólnopaństwowe Cesarstwa Rzymskiego (II-III w.)
 • Krzysztof Królczyk, Expeditio Germanica cesarza Karakalli (213 r. po Chr.)
 • Danuta Okoń, Reforma religijna cesarza Heliogabala a jego małżeństwa
 • Mateusz Żmudziński, Społeczeństwo i religia na terenie rzymskiej Dacji – ważniejsze problemy
 • Adam Łukaszewicz, Rzymianin i ludożercy
 • Bożena Gustowska, Właściciele i pracownicy warsztatów ceramicznych w prowincjach nadreńskich w okresie pryncypatu
 • Igor Wypijewski, Marmoreo Licinus tumulo iacet, at Cato nullo, Pompeius paruo; quis putet esse deos? Groby wyzwoleńców cesarskich
 • Ledosław Olszewski, „Religia” i „kult cesarski” w starożytnym Rzymie – z życia pojęć
 • Robert Suski, Klaudiusz II jako „zbawca (cywilizowanego) świata”
 • Katarzyna Maksymiuk, Działania Dioklecjana wobec manichejczyków w Egipcie
 • Michał Kosznicki, Obraz ojca-filozofa w późnoantycznych mowach Temistiusza
 • Jacek Wiewiorowski, Udział wikariusza diecezji w polityce religijnej cesarzy późnorzymskich (uwagi wstępne)
 • Rafał Kosiński, Kilka uwag o Henotikonie i domniemanym zwrocie w polityce religijnej cesarza Zenona

Więcej informacji: strona internetowa wydawnictwa