W dniach 21-25 września 2010 r. odbędzie się w Krakowie międzynarodowa konferencja Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence. Podczas konferencji referaty zaprezentuje ok. 80 prelegentów, przede wszystkim archeologów i historyków specjalizujących się w tematyce chrystianizacji na obszarach pogranicza cywilizacyjnego. Obrady mieć będą charakter otwarty!

Miejsce obrad:

 • Polska Akademia Umiejętności (22 IX)
 • Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (23-25 IX)

Instytucje organizujące:

 • Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN (National Committee of AIEB) – Komisja Bizantynologiczna
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Instytut Historii UJ
 • Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu
 • Instytut Archeologii Serbskiej Akademii Umiejętności, Belgrad
 • Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropa, Leipzig

Organizatorzy:

 • prof. Maciej Salamon
 • dr Marcin Wołoszyn
 • dr n.h. Aleksander Musin
 • dr Matthias Hardt
 • dr Miroslaw P. Kruk
 • mgr Perica Spehar
 • dr A. Sulikowska-Gaska

Uwaga: wobec dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zapewniają noclegi w Krakowie jedynie uczestnikom, których wystąpienia włączone zostały do programu obrad.