Nakładem Wydawnictwa Radamsa właśnie ukazała się książka Andrzeja I. Szoki pt. Herkules konkurent Chrystusa. Studium na tle zmagań religii pogańskiej z chrześcijaństwem w późnym antyku do końca IV w. (Kraków 2010, ss. 135) .


Andrzej I. Szoka, Herkules konkurent Chrystusa
Andrzej I. Szoka, Herkules konkurent Chrystusa

Spis treści:

 • WSTĘP
 • Rozdział I: OD SKAŁ KAUKAZU PO SŁUPY HERAKLESA – OBECNOŚĆ BOHATERA W KULTURACH ŚWIATA ANTYCZNEGO
  • I.1 Mit i kult helleńskiego Heraklesa
  • I.2 Herakles jako typ bohatera solarnego
  • I.3 Zarys dziejów kultu Herkulesa od początków państwa rzymskiego do końca II w. po Chr.
 • Rozdział II: STARY BOHATER NA MIARĘ NOWYCH CZASÓW – ŹRÓDŁA POPULARNOŚCI HERKULESA W PÓŹNYM ANTYKU
  • II.1 Opiekun kupców i ubogich – społeczne oddziaływanie kultu Herkulesa
  • II.2 Herakles jako wzór cynickiego życia
  • II.3 Herkules stoicki
 • Rozdział III: ROZPUSTNIK Z TESPII CZY ROZTROPNY MĄŻ NA ROZSTAJACH? – HERKULES A STAROCHRZEŚCIJAŃSKIE PIŚMIENNICTO
  • III.1 Herkules przeciwnikiem czy poprzednikiem Chrystusa? – Herkules w oczach pisarzy starochrześcijańskich
  • III.2 Gnostycki system Justyna – Herkules i Chrystus we wspólnym dziele zbawienia?
 • Rozdział IV: HERKULES KONKURENT CHRYSTUSA – OD RYWALIZACJI Z SOL INVICTUS, PRZEZ RELIGIJNE KONCEPCJE TETRARCHÓW,PO WYDARZENIA W SUFES
  • IV.1 Herkules, konkurent Sol Invictus i opiekun Imperium galijskiego Herkules w cesarskiej polityce religijnej w okresie niepokoju (193- 284r. po Chr.)
  • IV.2 Pogańska koncepcja niebiańskiego Ojca (Jowisza) i Syna (Herkulesa) – religijne znaczenie tetrarchii
  • IV.3 Powrót do idei solarnego herosa – Herkules w polityce religijnej Juliana Apostaty
  • IV.4 Na sztandarach Eugeniusza – Herkules jako „patron” środowiska pogańskiego u schyłku IV w.
  • IV.5 W obronie herosa – zajścia w Sufes (399 r.)
 • Rozdział V: ANASTASIS HERKULESA I ANASTASIS CHRYSTUSA – OBRAZ BOGA-HEROSA W SZTUCE PÓŹNOANTYCZNEJ I JEGO RECEPCJA W SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
  • V.1 Apotheosis i Anastasis – obraz Herkulesa w rzymskiej sztuce sepulkralnej II-IV w. i jego wpływ na sztukę chrześcijańską
  • V.2 Przedstawienia mitu Herkulesa i Alkestis w katakumbach przy Via Latina
  • V.3 Inne przedstawienie Herkulesa i Chrystusa w sztuce sepulkralnej IV w.
  • V.4 Recepcja postaci Herkulesa w sztuce chrześcijańskiej
 • ZAKOŃCZENIE
 • BIBLIOGRAFIA