Na stronie internetowej www.bizancjumarenesansy.uw.edu.pl można się zapoznać ze szczegółami projektu badawczego Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku – tradycja i współczesność prowadzonego w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku - tradycja i współczesność
Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku - tradycja i współczesność

Z informacji na stronie projektu:

Projekt „Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku – tradycja i współczesność” został pomyślany jako program badawczy, którego głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni dla dyskusji dotyczącej tożsamości i zmienności kultury europejskiej na przestrzeni wieków.
Interesuje nas złożoność dziedzictwa europejskiego, różnorodność tradycji, które tworzyły i tworzą Europę: kształtowanie się w pierwszych wiekach naszej ery w basenie Morza Śródziemnego nowej kultury, która połączyła tradycję starożytną i jej modele religijne oraz kulturowe, z tradycjami żydowskimi i szerzej, orientalnymi, ale której podstawą było chrześcijaństwo jako religia uniwersalna. Zmienne dzieje tej kultury i jej ciągłe odwołania do wzorców pochodzących z odległej przeszłości. Trwający kilkaset lat podział świata śródziemnomorskiego na dwie tradycje: ortodoksyjną i rzymską. Spotkanie greckiego i słowiańskiego Wschodu z łacińskim Zachodem i dialog, a czasem również spór między nimi.