W Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi można obecnie oglądać cztery wystawy stałe, tj. 

  • Średniowieczny gródek rycerski w Plemiętach
  • Grudziądz w okresie wpływów rzymskich
  • Biżuteria średniowieczna z Gruczna
  • Północna część ziemi chełmińskiej w pradziejach i średniowieczu.

Więcej informacji na stronie muzeum.