Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka Elżbiety Makowieckiej pt. Sztuka Rzymu (od Augusta do Konstantyna) (Warszawa 2010, ss. 220).

Elżbieta Makowiecka, Sztuka Rzymu (od Augusta do Konstantyna)
Elżbieta Makowiecka, Sztuka Rzymu (od Augusta do Konstantyna)

Z informacji wydawnictwa:

W Sztuce Rzymu autorka opisuje budownictwo i architekturę, rzeźbę i malarstwo, mozaikę i sztukę zdobniczą, prezentując główne przykłady dorobku artystycznego epoki Cesarstwa na precyzyjnie nakreślonym tle historycznym i kulturalnym.
Klarowne przedstawienie zagadnień pozwala czytelnikowi łatwo zrozumieć to, co najtrudniejsze: po co, dla jakich funkcji, znaczeń i potrzeb tworzono dzieła sztuki rzymskiej, jaki był cel i sens, jaki kontekst religijny, polityczny czy społeczny.

Więcej informacji: strona internetowa WUW