Niedawno ukazała się praca zbiorowa pt. Archeologia wobec wyzwań współczesności opracowana pod redakcją Macieja Przybyła i Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2010).

Archeologia wobec wyzwań współczesności
Archeologia wobec wyzwań współczesności

Publikacja ta zawiera materiał z ogólnopolskiej konferencji archeologicznej, która obyła się 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Więcej informacji i spis treści znajdują się na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.