Katedra Filolologii Angielskiej UMK zaprasza do udziału w konferencji na temat „(Re)Visions of History in Language and Fiction”, która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2010 r. w Toruniu. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 1 czerwca 2010 r.  Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom przedstawiania przeszłości i procesów historycznych w dyskursie polityczno-historycznym, literaturze, a także wytworach kultury takich jak film, komiks, powieść graficzna, gry komputerowe i fabularne, blogi i strony internetowe, oraz w ich tłumaczeniach i adaptacjach.

 Sugerowane tematy:

  • historia osobista i zbiorowa, pamięć i tożsamość utrwalona w tekście i języku
  • ideologizacja i rewizje historii w języku i tekstach literackich,
  • cenzura, propaganda, relacje władzy, perspektywy postkolonialne w tekstach literackich i dyskursie
  • tłumaczenie i adaptacja jako dialog z historią
  • historia interaktywna, język gier i pokazów historycznych
  • historia, historie alternatywne i przyszłe w fantastyce
  • percepcja oraz językowe i tekstualne oznaki „historyczności”
  • dyskurs i retoryka zmian historycznych i politycznych
  • dyskursywne konstruowanie ideologii
  • intertekstualność i przekaz wydarzeń historycznych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.