Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego i Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Starożytniczą, która odbędzie się w Ustroniu w dniach 22–24 września 2011 roku. Obrady toczyć się będą wokół tematu przewodniego: „W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego”. Do udziału w konferencji zaprasza się przedstawiciele wszystkich dyscyplin badawczych zajmujących się historią starożytną. Na zdeklarowanie udziału i zgłoszenie tytułów proponowanych referatów (20 min.) bądź komunikatów (10 min.) wraz z krótkim ich opisem (max. 1000 znaków) oczekuje się do 15 października 2010 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.