Redakcja kwartalnika KRONOS wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na konferencję „Europa klasyczna Juliusza Domańskiego”, która odbędzie się dnia 25 maja 2010 r. w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w Warszawie. Początek obrad o godzinie 11.00.

Program konferencji:
Otwarcie: Andrzej Gniazdowski i Piotr Nowak,
Albert Gorzkowski, Powrót do Auerbacha, czyli o sensie pracy filologa
Krzysztof Bielawski, Katoptron. Nieco subiektywne i bardzo nienaukowe spojrzenie na oblicza studiów klasycznych XX wieku
Elzbieta Lubelska, Me transfigurari: ćwiczenia duchowe i praktycyzm etyczny u Pierre’a Hadot i Juliusza Domańskiego
Tomasz Rosiński, Filozofia i filologia. Parę uwag na marginesie filozofii Juliusza Domańskiego
Janusz Ostrowski, O Juliusza Domańskiego interpretacji Arystotelesa uwag kilka z natury nieskromnych i niecnych
Andrzej Serafin, Platon Witwickiego – Platon Domańskiego

(przerwa na obiad)

Joanna Komorowska, Gelliusz i jego dzieło na tle kultury intelektualnej epoki cesarstwa
Seweryn Blandzi, Numenios z Apamei – nieznany prekursor neoplatonizmu
Wawrzyniec Rymkiewicz, Arystoteles czyta Heideggera
Stanisław Łojek, O politycznych konsekwencjach sztuki doskonałego życia
Piotr Graczyk, Humanizm Rękopisów Marksa a filozofia starożytna
Piotr Nowak, Pojęcie sprawiedliwości (glosa do I księgi Platońskiego Państwa)

Program konferencji został zaczerpnięty ze strony kwartalinka KRONOS.