Nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazał się kolejny tom wybranych quaestiones disputatae św. Tomasza z Akwinu (Lublin, s. 236). Edycja mieści łaciński tekst kwestii O synderezie i O sumieniu, przekład autorstwa Aleksandra Białka oraz artykuły poświęcone wybranym problemom dysput autorstwa m.in. o. Mieczysława Krąpca.

Św. Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"
Św. Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"

Spis treści:

Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB)
S. Thomae Aquinatis – Quaestiones disputatae De synderesi
Św. Tomasz z Akwinu – Dysputy problemowe O synerezie (tłum. Aleksander Białek)
S. Thomae Aquinatis – Quaestiones disputatae De conscientia
Św. Tomasz z Akwinu – Dysputy problemowe O sumieniu (tłum. Aleksander Białek)
Andrzej Maryniarczyk SDB – Czym jest syndereza? Analiza pierwszego artykułu kwestii „De synderesi”
Mieczysław A. Krąpiec OP – Funkcja prasumienia (synderezy) w życiu moralnym człowieka
Artur Andrzejuk – Syndereza i sumienie w tekstach św. Tomasza z Akwinu
Katarzyna Stępień – Syndereza a prawo naturalne
Andrzej Maryniarczyk SDB – Czym jest sumienie? Analiza pierwszego artykułu kwestii „De conscientia”
Zbigniew Pańpuch – Sumienie w perspektywie historycznych początków myślenia moralnego. Od Homera do Sokratesa
Ks. Jan Krokos – Punkt wyjścia Tomaszowej nauki o sumieniu
Mieczysław A. Krąpiec OP – Sumienie i refleksja
Mieczysław A. Krąpiec OP – Zagadnienie „wiązania w sumieniu”
Mieczysław A. Krąpiec OP – Człowiek – suwerenny podmiot
Ks. Tomasz Duma – Problem sumienia w encyklice „Veritatis splendor”
Bibliografia (Agata Szymaniak)
Źródło: strona internetowa wydawnictwa KUL