W nowym roku akademickim Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uruchamia nowy kierunek pod nazwą filologia ze specjalnością filologia klasyczna. Przewiduje się otwarcie studiów licencjackich o charakterze ogólnym, natomiast na studiach II stopnia zaplanowano otwarcie dwu specjalności – patrologii i mediewistyki.
Podstawowy program studiów z filologii klasycznej obejmuje:

  • naukę języka starogreckiego i łacińskiego od podstaw,
  • historię i teorię literatury starożytnej greckiej i łacińskiej,
  • wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury i tradycji antycznej,
  • kulturę i literaturę średniowiecza i renesansu łacińskiego,
  • prowadzone będą również zajęcia poświęcone sztuce starożytnej, filozofii, archeologii.

Na studiach przewiduje się odrębne bloki przedmiotowe przygotowujące absolwentów różnych specjalności:

  • edytorskiej, przygotowującej do pracy w wydawnictwach i archiwach, uczącej elementarnych zasad opracowania edycji krytycznych,
  • patrystycznej (historia literatury wczesnochrześcijańskiej, historia chrześcijaństwa i rozwój doktryny wczesnochrześcijańskiej),
  • nauczycielskiej, dającej uprawnienia do pracy w szkole po ukończeniu studiów II stopnia

oraz unikatowych w Polsce specjalności:

  • mediewistycznej (historia, literatura i kultura łacińskiego średniowiecza),
  • neolatynistycznej (kultura renesansu i epok późniejszych, łacińska literatura tego okresu).

Więcej informacji: strona internetowa UKSW